U bent hier

Toelatingseisen hogeschool of universiteit

Yes! Eindelijk heb jij je diploma binnen, maar nu wil je doorstuderen. Wellicht wil je de overstap maken van het mbo naar het hbo. Wat zijn de toelatingseisen van hogescholen of universiteiten? Wij gingen op onderzoek uit en zetten alle toelatingseisen op een rijtje, zodat jij makkelijk kunt zien of je voldoet aan de eisen om te starten aan een hogeschool of universiteit.

Hogescholen en toelatingseisen

Met een havo-diploma, een vwo-diploma of een mbo 4-diploma kun je een opleiding naar keuze gaan volgen aan een Hogeschool in Nederland. Ben je in bezit van een van de voorgaande diploma’s, dan voldoe je aan de eisen voor het volgen van een studie aan een hogeschool (hbo opleiding).

Toelatingseisen van universiteiten

Wil jij liever naar de universiteit? Dan heb je een vwo-diploma nodig. Vroeger kon je met een hbo-propedeuse doorstromen naar de universiteit. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Voor welke opleiding je wordt toegelaten met een hbo-propedeuse is afhankelijk van je vooropleiding. Je toelating op de universiteit - met een hbo-propedeuseals vooropleiding - wordt bepaald door de Admission Office, de toelatingscommissie van de universiteit.

Je wordt als volgt ‘beoordeeld’ door de Admission Office. Je meldt je via Studielink met je DigiD aan voor de opleiding naar keuze. Vervolgens ontvang je informatie over hoe je de vereiste documenten (zoals diploma’s) moet aanleveren. Op basis van deze officiële documenten wordt bepaald of jij wordt toegelaten. Je wordt hier via de mail over op de hoogte gehouden.

Toelating zonder een juist diploma

Heb niet het juiste diploma? Dan kan een hogeschool of universiteit je toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Eerder schreven we hier over in het artikel over de overstap van mbo naar hbo. Voor de toelatingtest moet je 21 jaar of ouder zijn. Er wordt via deze test onderzoek gedaan naar jouw kennisniveau en of deze voldoende is om jouw gewenste studie te volgen.

Bij kunstopleidingen hoef je geen 21 jaar of ouder te zijn voor het toelatingsonderzoek. Hier bepaalt het bestuur van de universiteit of hbo-opleiding of je aan het onderzoek kunt deelnemen.

In het OER (onderwijs- en examenregeling) kun je alle eisen voor het toelatingsonderzoek vinden. Dit is een uitgave van de desbetreffende universiteit of hogeschool en verschilt opleiding/onderwijsinstelling. Je vindt hier het OER van de UU en het OER van de Hogeschool Utrecht. In het OER vind je informatie over de inhoud van de studie, de tentamens en examens.

Word je toegelaten met een buitenlands diploma?

Heb jij een buitenlands of een ander soort Nederlands diploma? Dan kun je het beste bij de opleiding van jouw keuze informeren naar de toelatingsmogelijkheden.

Toelating met een havo- of vwo-diploma oude stijl

Ben jij vóór 2007 geslaagd voor de havo of het vwo? Dan heb jij een diploma ‘oude stijl’. Dit houdt in dat je niet automatisch wordt toegelaten op een hogeschool of universiteit. Een oud diploma is gebaseerd op vakkenpakketten. Tegenwoordig worden opleidingsprogramma’s van hogescholen en universiteiten gebaseerd op profielen van de ‘tweede fase’ van de middelbare school. De toelatingseisen zijn daar nu ook op ingesteld. De Admission Office – die we eerder in dit artikel toelichtten – van de hogeschool of universiteit bepaalt of jij met een diploma ‘oude stijl’ wordt toegelaten. Voor de toelating kun je dezelfde stappen doorlopen als vermeld onder het kopje “toelating zonder juist diploma”.

Overige toelatingseisen voor hogescholen en universiteiten

Sommige opleidingen hebben naast diploma-voorwaarden extra toelatingseisen. Het kan zijn dat er eisen gelden met betrekking tot het vakkenpakket van je vooropleiding. Kijk goed op de site van de hogeschool of universiteit of dit het geval is.
Ook stellen sommige hbo opleidingen toelatingseisen in de vorm van een auditie of toelatingstest. Dit komt voor bij opleidingen op het gebied van dans, toneel of muziek.

Toelating op basis van loting/ numerus fixus

Sommige opleidingen zijn zo populair, dat er een numerus fixus (beperkt aantal studenten die worden toegelaten) bestaat. Bij deze opleidingen komen meer aanmeldingen binnen, dan dat er plaatsen zijn. Studenten krijgen toegang tot deze opleidingen door een selectie op specifieke criteria zoals een vooropleiding. Loting is met ingang van 2017 afgeschaft vanwege een wetswijziging. Kijk op de website van de desbetreffende hogeschool of universiteit of een numerus fixus op de door jou gekozen opleiding van toepassing is.

Overigens schrappen tientallen hbo-opleidingen vanaf 2017 ook de numerus fixus. Hierover is meer te lezen in de keuzegids voor studenten.

Lees ook

studie sleur
Abonneren op