U bent hier

Navigators Studentenvereniging Utrecht (N.S.U.)

Navigators Studentenvereniging Utrecht (N.S.U.) is een snelgroeiende en bruisende christelijke studentenvereniging in Utrecht en de grootste christelijke studentenvereniging van Nederland. Met ruim 500 leden behoort N.S.U. tot de vijf grootste studentenverenigingen van Utrecht. In de vereniging staat het motto ‘Christus kennen en Hem bekend maken’ centraal. N.S.U. is niet gebonden aan een bepaald kerkgenootschap, waardoor er een grote verscheidenheid is van vele verschillende (kerkelijke) achtergronden van de leden.

Disputen

N.S.U. is opgedeeld in disputen, die elk een eigen visie hebben en ongeveer twintig leden tellen. Elke dinsdag of elke donderdag komt het dispuut samen; de leden eten gezamenlijk en ondernemen activiteiten met elkaar, gericht op een bepaald (christelijk) thema of op gezelligheid. Het dispuut is opgedeeld in kringen van ongeveer vijf personen per kring. Elke twee weken verenigt de kring zich, om de Bijbel in de duiken en uit te vinden wat Gods plan is.

Verenigingsbreed

Ook verenigingsbreed vinden vele activiteiten plaats. Zo is er elke dinsdag- en donderdagavond een borrel in De Sociëteit (welkom!), wordt er één keer in de maand op woensdag samen gegeten, worden er lezingen en cursussen georganiseerd, vinden vieringen plaats waarin de vereniging Gods aanwezigheid zoekt, wordt er vergaderd op de Algemene Ledenvergadering, genieten de leden van een gala-avond en een dies…

Contact

abactis@nsutrecht.nl
info@nsutrecht.nl
www.nsutrecht.nl

Lees ook

hbo studenten
hbo studenten
Abonneren op