← Terug naar overzicht

Heb jij deze 9 typisch Utrechtse uitspraken wel eens gehoord?

Veel studenten in Utrecht zijn ‘import’. Ze komen uit een andere stad of een dorp en praten ook anders. Maar er zijn natuurlijk ook nog locals in Utrecht, met eigen, unieke gezegdes en uitspraken!

Wat dacht je wat? (Wa dachie wat?)

Betekenis/gebruik: “Wat denk je?”

Wat zie jij er koof uit (Wa zie jij er koof uit)

Betekenis/gebruik: “Wat zie je er goed uit!”

Donderstraalt op (Donderstraolt op)

Betekenis/gebruik: “Ga weg” of “rot op”

Grote sla-emmer (Groate slaoi-emmer)

Betekenis/gebruik: “Grote mond”

De muizen liggen dood voor de koelkast (De muize legge doad voor de koelkas)

Betekenis/gebruik: Dit wordt gezegd wanneer iemand geen geld heeft om eten te kopen.

Dat kan wel wezen (Da ken wel weze)

Betekenis/gebruik: “Dat kan wel zo zijn, maar …”

Alsof de duivel ermee speelt (As of de duvel d'rmee speult)

Betekenis/gebruik: “Dat is wel heel toevallig”

Ik zie het al, de lamp hangt scheef ('k ziet 't al, de lâmp hânk scheef)

Betekenis/gebruik: “Het geld is bijna op”

Als je altijd gromt, heb je een hondenleven (Ažžie altijd grom, heije ’n hondeleve)

Betekenis/gebruik: Dit wordt gezegd over mensen die te veel mopperen en daardoor altijd het negatieve van iets inzien. “Als je altijd moppert, zie je de zon niet meer”.

Niks missen? Like onze Facebookpagina en wij zorgen ervoor dat je niks mist tijdens jouw studententijd!

Meer studentennieuws

Abonneren op